Ultramort, imatge i vida

    Llibre per a l’Ajuntament d’Ultramort, recull imatges i vida del poble. Novembre 2003.