Xarxa de Músiques de Catalunya: Propostes concerts

    Xarxa de Músiques de Catalunya, propostes concerts de petit i mitjà format, 2007-2008-2009.